Content marketing voor KMO’s - Original Media
Content marketing voor KMO’s - Webdesign, internet marketing en grafisch design.

Anno 2017 is content marketing niet meer het exclusieve domein van grote multinationals. Ook bij kleinere bedrijven begint content marketing (terecht) ingang te vinden. Het is een misverstand dat er voor content marketing grote budgetten en een groot team nodig zijn. Uiteraard vraagt content marketing bij een kleine onderneming een andere aanpak dan bij een groot internationaal bedrijf. Maar zelfs als u het kleinschalig aanpakt, kunt u er enorm veel voor terugkrijgen!

Informatie. Content. Een verhaal vertellen. Dat zijn de eenvoudige sleutelbegrippen waarmee u aan de slag moet. Kleine bedrijven beschikken dikwijls over een gigantisch reservoir aan expertise, knowhow en verhalen waar niets mee gedaan wordt! Het kan een enorme meerwaarde creëren om deze waardevolle informatie op een slimme wijze te delen met de wereld via (digitale) communicatiekanalen. Op die manier kunt u uw autoriteit versterken, bouwt u aan een sterk imago van een bedrijf dat weet waarmee het bezig is en kunt u de dialoog aangaan met de klant. Als u constant relevante en interessante informatie deelt, zullen mensen uw bedrijf beter leren kennen, een positiever beeld krijgen en zich meer betrokken voelen.

Aan de slag:

Fase 1: Ga op zoek naar vakinformatie, knowhow, verhalen en kennis die u zou kunnen delen met de wereld. Stel daarbij de volgende vragen: voor wie kan dit relevant zijn? Hoe kunnen we klanten meetrekken in ons verhaal, betere informeren en aanzetten om feedback te geven. Persoonlijke verhalen scoren altijd goed. Als u acties op touw zet of goede doelen steunt, die dit dat niet anoniem, maar deel dit met de wereld via de meest geschikte communicatiekanalen. Kortom, wees aanwezig.

Fase 2: Verwerk de informatie in content types zoals infographics, folders (ook in pdf), filmpjes, een aparte website. Zorg ervoor dat u deze unieke content kunt delen en verspreiden via sociale media. Een bedrijfsfilmpje maken hoeft bijvoorbeeld niet duur te zijn. Vertrek ook van een eigen goed uitgebouwde, moderne website. Via folders, sociale media, e-mailcampagnes enzovoort, kunt u mensen naar uw website lokken.

Fase 3: Betrek heel het bedrijf in het proces. Het voordeel van kleinere bedrijven is dat er constante interactie tussen alle bedrijfsleden is. Als iedereen meestapt in het verhaal van content marketing, zijn/haar steentje bijdraagt op de sociale media, kan dit een mooie dynamiek in gang zetten. Met z’n allen de klant beter informeren over de diensten en producten van het bedrijf via verschillende kanalen moet het streefdoel zijn. Nog een voordeel van kleine bedrijven is dat u snel kunt evalueren en bijsturen.

Categorieën voor Content marketing voor KMO’s

Kernwoorden voor Content marketing voor KMO’s

Meer interesse ?
Sluiten

Vragen of interesse? Neem vrijblijvend contact op!

of

privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.*

Meer interesse ? Support